Publicerades 19 december 2014

Qlik Sense tar BI selfservice till helt nya nivåer – 4 bästa möjligheterna!

Qlik Sense tar BI selfservice till helt nya nivåer - 4 bästa möjligheterna!

En av höstens stora nyheter var när Qlik lanserade sin nya desktop-produkt Sense. Den nya produkten gör det möjligt för användare själva att snabbt och enkelt skapa visualiseringar och analyser.

De sex bästa möjligheterna med Qlik Sense:

1. Visualisering med drag and drop-funktion:

Användare kan enkelt själva skapa nya egna grafer och visualiseringar med ett par enkla musklick.

2. Smart search för maximal flexibilitet

Användare kan enkelt skapa egna utsökningar och filtreringar för att bättre se det som är intressant och därmed dynamiskt skapa egna analyser.

3. Analyser av flera datakällor i samma applikation

Med QlikSense kan man enkelt skapa lösningar som innehåller data from flera olika datakällor och därmed skapa den helhetsbild som behövs för bra beslut utan för den skull förlora enkelheten och flexibiliteten.

4. Tillgång till verktyget var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst

Med QlikSense kan användare få tillgång till sina analyser och rapporter från många olika enheter, så som en ipad, smartphone, laptop, desktop etc och det närsomhelst.

Sammanfattningsvis anser jag att Qlik Sense tillför stora möjligheter för organisationer som vill utforska affärsdata på egen hand. Sense gör också en investering i en Qlik-lösning ännu mer lönsam och framtidssäkrad.

En av höstens stora nyheter var när Qlik lanserade sin nya desktop-produkt Sense. Den nya produkten gör det möjligt för användare själva att snabbt och enkelt skapa visualiseringar och analyser.

De sex bästa möjligheterna med Qlik Sense:

1. Visualisering med drag and drop-funktion:

Användare kan enkelt själva skapa nya egna grafer och visualiseringar med ett par enkla musklick.

2. Smart search för maximal flexibilitet

Användare kan enkelt skapa egna utsökningar och filtreringar för att bättre se det som är intressant och därmed dynamiskt skapa egna analyser.

3. Analyser av flera datakällor i samma applikation

Med QlikSense kan man enkelt skapa lösningar som innehåller data from flera olika datakällor och därmed skapa den helhetsbild som behövs för bra beslut utan för den skull förlora enkelheten och flexibiliteten.

4. Tillgång till verktyget var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst

Med QlikSense kan användare få tillgång till sina analyser och rapporter från många olika enheter, så som en ipad, smartphone, laptop, desktop etc och det närsomhelst.

Sammanfattningsvis anser jag att Qlik Sense tillför stora möjligheter för organisationer som vill utforska affärsdata på egen hand. Sense gör också en investering i en Qlik-lösning ännu mer lönsam och framtidssäkrad.