Publicerades 29 november 2017

Q&A Citrix NetScaler

Q&A Citrix NetScaler

Citrix NetScaler är en nätverksprodukt som briljerar på den internationella marknaden och vi svarar här nedan på några vanliga frågor som vi stöter på rörande NetScaler.

Vad är Citrix NetScaler?
Citrix NetScaler är en hårdvara eller virtualiserad appliance vars primära roll är att ge lager 4 till lager 7 lastbalansering för bättre prestanda för applikationer och tjänster. Den optimerar, kontrollerar och gör leveransen av applikationer säker och med hög flexibilitet för förbättrad prestanda i er organisation.

Vilka versioner finns av Citrix NetScaler?
Netscaler Gateway, NetScaler ADC och NetScaler SD-WAN.Infozone´s Q&A på Citrix NetScaler

Vad är NetScaler Gateway?
NetScaler Gateway (förre detta Access Gateway) är en lösning som erbjuder säker hantering av åtkomst till applikationer och data. Den ger administratörer en granulär kontroll över hanteringen av data och applikationer samt ger användarna möjlighet till remote access från vilken geografisk plats som helst.

Vad är NetScaler ADC?
Det är en Application Delivery Controller (ADC) som hanterar era applikationer i molnet. ADC:n kan svara upp på de krav som ställs idag kring säkerhet rörande molnbaseradetjänster. Få era applikationer levererade till valfri plats och till valfri enhet med den bästa lastbalanseringen med NetScaler ADC. NetScaler ADC finns idag utvecklad i fyra olika versioner med alla unika användningsområden; VPX, MPX, SDX och CPX.

Vad är NetScaler SD-WAN?
NetScaler SD-WAN är en software-defined WAN, som hanterar software-defined network (SDN) till WAN anslutningar. SD-WAN tekniken hanterar trafiken och övervakningen från nätverkets hårdvara och tillämpar det på enskilda applikationer för att uppnå en förbättrad applikationsprestanda, ge en hög användarupplevelse över geografiskt utspridda platser samt förenkla spridningen av WAN och Cloud-Access nätverk.

Varför ska vi välja Citrix NetScaler för vår verksamhet?
Har er organisation valt en XenApp/XenDesktop-miljö så är det ingen tvekan om att ni ska välja Citrix NetScaler. Nedan kommer några av fördelarna till varför ni ska välja just Citrix NetScaler:

  • NetScalern agerar som secure gateway för alla ICA anslutningar över SSL eller full VPN
  • Lastbalanserar och optimerar alla tjänster som vanligtvis företag använder
  • Inbyggd säkerhet på alla nivåer, Lager 2 till lager 7 med granulära inställningar och skydd mot ex. DoS Attacker, Injection-attacker, maskar, etc.
  • Fullt integrerad och färdiga policies för Moln-lösningar som ex. Microsoft Azure, Amazon och Citrix Cloud
  • Inbyggd övervakning med gratis verktyg för full insyn i både ICA-sessioner, http/ssl och larm
  • En integrerad Global Server Load Balancing (GSLB) för organisationer med flera siter som är geografiskt utspridda
  • En flexibel multifaktor autentisering med softtoken, SMS och certifikat

Hur funkar det med licensering för NetScaler?
Citrix Netscaler licensieras som egen produkt med tre versioner och ”throughput”; Standard, Enterprise och Platinum. Vill ni veta mer om licenserna för Citrix NetScaler vänligen kontakta Örjan Pedersen, Infozone.

Ta bästa förbindelsen med Citrix NetScaler!
Stefan Freij,
Säkerhetskonsult, Infozone

Bildkälla: https://www.citrix.se/products/