Publicerades 22 oktober 2018

Nästa stopp, Citrix PTEC för Infozone-medarbetare

Nästa stopp, Citrix PTEC för Infozone-medarbetare

Infozones Stefan Freij har med sin seniora kompetens inom Citrix blivit utvald att vara medlem i expertrådet, Citrix PTEC. Stefan kommer som medlem få möjlighet till att influera samt påverka framtida Citrix-tjänster.

Vad är Citrix PTEC?

Citrix Partner Technical Expert Council (PTEC) är ett expertråd med specifikt utvalda seniora konsulter från Citrix partners världen över. Det är endast ett 40-tal personer I världen som blir erbjuden en plats i rådet, därför är vi extra stolta över vår kollega, Stefan Freij som nu blivit invald i PTEC.

PTEC arrangeras två gånger om året, då får alla medlemmar möjlighet att influera framtida inriktningar och utveckling av Citrix produkter. Ett råd där partners kan få vara med att påverka med den erfarenheten och insikten i vad våra kunder önskar. Första rådet som Stefan kommer delta i är i samband med Citrix Summit i Orlando i januari, 2019.

– Det ska bli mycket roligt att få vara med i detta rådet och ges en möjlighet att kunna påverka. Jag kommer ta med mig insikt från mina kollegor och lyfta under första mötet, säger Stefan Freij, Infozone.

Det är med stor glädje vi välkomnar Stefan Freij till PTEC. Utnämningen påvisar tydligt att Infozone besitter spetskompetens och driver Citrix affären framåt genom att omsätta teknik till affärsvärde för sina kunder, säger Mattias Björkman, Channel Manager på Citrix Sverige.

Vi gratulerar Stefan Freij till hans plats i PTEC!