Publicerades 7 februari 2023

Konsolidera, dela och strukturera era avdelningars data

Konsolidera, dela och strukturera era avdelningars data för att uppnå resultat – Extra viktigt i dessa tider!

Är ni i behov av att konsolidera eller dela er data på ett strukturerat samt säkert sätt så att ni kan få uppföljning från flera av era avdelningar? Ert svar bör ju vara ja, och att ni ser effektiviteten för er verksamhet i att arbeta med beslutsstöd – er data kan hjälpa er att fatta era beslut. Beslut som kanske nu mer än någonsin är extra viktigt då vi befinner oss i en lågkonjunktur och era beslut kan hjälpa er att spara pengar. Låt oss prata lite mer om detta.

Nu mer än någonsin tror vi starkt på att organisationer behöver se över de eventuella lösningar ni har kring att samla in er data som gör att ni kan fatta beslut. För dagens beslut är av största vikt med tanke på världsläget som är just nu. Ni kan få bättre koll på kostnaderna inom exempelvis era inköpspriser, koll på era lagerstatusar osv. Visste du om att era olika avdelningar på bolaget kan få rätt så enkel hjälp med att läsa ut data från era datakällor, transformera er data, selektering för att skapa datamodeller som sen används som underlag för visualisering, ni kan visualisera data med hjälp av exempelvis grafer, tabeller för att distribuera ut till era användare för att förenkla beslutsunderlaget.

Men låt oss titta lite mer på de avdelningar som vi analyserat är i störst behov av att läsa av data

De avdelningar på organisationer som vi ser kan vara i stort behov av en bra beslutsstödslösning är: Försäljningsavdelningen, Inköpsavdelningen, Lager och er Ekonomiavdelning. Känns det igen?

Har ni svårt att konsolidera er data och dela data internt på ett strukturerat samt säkert sätt så att ni kan följa upp ert arbete, göra förändringar och fatta bättre och mer effektiva beslut för er organisation? Då finns det bra lösningar och något som vi jobbar med på Infozone tillsammans med våra partners. Vi tittar på behov och erbjuder rådgivning utifrån era befintliga lösningar, det viktiga för oss är att ni kan effektivisera er verksamhet för att fatta bättre beslut.

Här nedan kommer några exempel kring de avdelningar som vi nämnt innan där ni kan tjäna på att få bra uppföljning till er organisation

Försäljningsavdelningen kan få bättre uppföljning och få en bättre överblick för att fatta annorlunda samt föränderliga beslut genom att:

• En bild av den övergripande försäljningen
• Produktgrupper och hur de olika produkterna levererar samt marginaler
• Säljare och kalkylering av bonusar
• Backlog för ordrar
• Dynamisk affärslogik

Inköpsavdelningen kan få bättre uppföljning och få en bättre överblick för att fatta annorlunda samt föränderliga beslut av:

• En bild kring övergripande inköp
• Vilka ordrar som är öppna och planerade leveranser
• Leveranssäkerhet – när, var, hur
• Prisökningsjusteringar

Lager kan få bättre uppföljning och få en bättre överblick för att fatta annorlunda samt föränderliga beslut av:

• Lagervärde och lagerstatus
• Return of Capital Employed (ROCE)
• Spara lagervärden över tid – se förändringar

Vill ni få en bättre inblick i er organisation med hjälp av dataunderlag? Vi jobbar med flertalet partners och anpassar självklart lösningarna efter era önskemål eller om ni vill att vi ger er rådgivning som passar er organisation. Kontakta oss för ett första möte.