Publicerades 22 maj 2017

Infozone på Qlik Qonnections, 2017

Infozone på Qlik Qonnections, 2017

Vi inledde vår konferensresa i varma och pulserande Orlando med gemensamma aktiviteter tillsammans med vårt team i USA. Efteråt var det dags att se vad detta årets Qonnections hade att erbjuda. Vi kan väl säga som så, vi är inte besvikna. Låt oss berätta lite mer för er.

Den största Qonnections någonsin i form av deltagarantal inleddes i måndags (15:e maj) på Gaylord Palms Conventions Center i Orlando. Det är fantastisk sommarhetta och stämningen är på topp från både partners och kunder på plats på mässan. Infozone är silversponsor till årets mässa och har haft många spännande samt trevliga möten i montern.

Nyheter från Qonnections 2017

Know it all now!

Lars Björk, CEO, Qlik inledde öppnings keynoten med att tacka alla sponsorer samt att ge en hyllning till partners och kunder som för Qlik framåt. Lars pratade om hur Qlik ökade sin omsättning under 2016 genom att ha ett stort fokus på innovation samt det strategiska samarbetet med dem nya ägarna Thoma Bravo.

Topp 6 nyheter inom Qlik Sense:

 1. Converting QlikView Apps – Verktyg för att automatisera konverteringen från QlikView till Qlik Sense
 2. Visual Data Prep for Developers – Nya funktioner för att preparera din data i en mer visuell vy
 3. New Charts and Color Intelligence – Nya visualiseringar och färgsättningar för ännu bättre analyser samt beslut
 4. Qlik GeoAnalytics – Förbättrade kartor med möjlighet att visualisera data i flera lager
 5. Advanced Analytics IntegrationTätare integration till Python och R (statistik verktyg)
 6. Mobile Offline – Qlik Sense mobil app som möjliggör offline tillgång till din data och visualiseringar.

Nyheter i Qlik Sense från årets Qonnections

Slutligen presenterar Anthony Deighton, CTO, tre idéer som framåt präglar Qliks vidareutveckling av produkterna;

“Leave Data Where It Is”

Betydande insikter från fler datakällor och stora datamängder kräver en effektiv beräkning och hantering. För att adressera problematiken har Qlik utvecklat ett revolutionerande ”Associated Big Data Index” vilket möjliggör realtidsberäkning på Big Data, precis på samma som sätt som normala datamängder utforskas. Med andra ord behöver er data inte förflyttas till Qlik, utan Qlik analysmotor finns direkt bredvid datakällan.

“A True Hybrid Cloud Platform”

En majoritet av marknaden rör sig närmare och närmare molnet. Qlik jobbar med att etablera en äkta hybridplattform med en smidig och friktionsfri integration mellan infrastrukturen on-premise och infrastrukturen i molnet.

“From BI to AI”

När Qlik talar om AI syftar dem till ”Augmented Intelligence”, och inte de så frekvent använda ”Artificial Intelligence”. Till skillnad från Artificial Intelligence syftar inte Augmented Intelligence till att en dator tar beslut utifrån beräkningar och tolkning av data, utan datorn ses som ett komplement och som ett stöd för det mänskliga tänkandet, analys och planering.

Framtidens beslutsstöd utgörs av en kombination av ”Machine Learning”, ”Data Science”, människans erfarenhet och omdöme!

Nyfiken på att höra mer kring vart Qliks fokus ligger för att vidareutveckla beslutsstödsmarknaden eller hur nya produkter och funktioner kan göra nytta hos just er?

Kontakta mig så bokar vi ett tillfälle så fort det bara passar!Infozone Silversponsor på årets Qonnections

Oscar Ström

070-565 23 86

Better BI by Design!

Vi inledde vår konferensresa i varma och pulserande Orlando med gemensamma aktiviteter tillsammans med vårt team i USA. Efteråt var det dags att se vad detta årets Qonnections hade att erbjuda. Vi kan väl säga som så, vi är inte besvikna. Låt oss berätta lite mer för er.

Den största Qonnections någonsin i form av deltagarantal inleddes i måndags (15:e maj) på Gaylord Palms Conventions Center i Orlando. Det är fantastisk sommarhetta och stämningen är på topp från både partners och kunder på plats på mässan. Infozone är silversponsor till årets mässa och har haft många spännande samt trevliga möten i montern.

Nyheter från Qonnections 2017

Know it all now!

Lars Björk, CEO, Qlik inledde öppnings keynoten med att tacka alla sponsorer samt att ge en hyllning till partners och kunder som för Qlik framåt. Lars pratade om hur Qlik ökade sin omsättning under 2016 genom att ha ett stort fokus på innovation samt det strategiska samarbetet med dem nya ägarna Thoma Bravo.

Topp 6 nyheter inom Qlik Sense:

 1. Converting QlikView Apps – Verktyg för att automatisera konverteringen från QlikView till Qlik Sense
 2. Visual Data Prep for Developers – Nya funktioner för att preparera din data i en mer visuell vy
 3. New Charts and Color Intelligence – Nya visualiseringar och färgsättningar för ännu bättre analyser samt beslut
 4. Qlik GeoAnalytics – Förbättrade kartor med möjlighet att visualisera data i flera lager
 5. Advanced Analytics IntegrationTätare integration till Python och R (statistik verktyg)
 6. Mobile Offline – Qlik Sense mobil app som möjliggör offline tillgång till din data och visualiseringar.

Nyheter i Qlik Sense från årets Qonnections

Slutligen presenterar Anthony Deighton, CTO, tre idéer som framåt präglar Qliks vidareutveckling av produkterna;

“Leave Data Where It Is”

Betydande insikter från fler datakällor och stora datamängder kräver en effektiv beräkning och hantering. För att adressera problematiken har Qlik utvecklat ett revolutionerande ”Associated Big Data Index” vilket möjliggör realtidsberäkning på Big Data, precis på samma som sätt som normala datamängder utforskas. Med andra ord behöver er data inte förflyttas till Qlik, utan Qlik analysmotor finns direkt bredvid datakällan.

“A True Hybrid Cloud Platform”

En majoritet av marknaden rör sig närmare och närmare molnet. Qlik jobbar med att etablera en äkta hybridplattform med en smidig och friktionsfri integration mellan infrastrukturen on-premise och infrastrukturen i molnet.

“From BI to AI”

När Qlik talar om AI syftar dem till ”Augmented Intelligence”, och inte de så frekvent använda ”Artificial Intelligence”. Till skillnad från Artificial Intelligence syftar inte Augmented Intelligence till att en dator tar beslut utifrån beräkningar och tolkning av data, utan datorn ses som ett komplement och som ett stöd för det mänskliga tänkandet, analys och planering.

Framtidens beslutsstöd utgörs av en kombination av ”Machine Learning”, ”Data Science”, människans erfarenhet och omdöme!

Nyfiken på att höra mer kring vart Qliks fokus ligger för att vidareutveckla beslutsstödsmarknaden eller hur nya produkter och funktioner kan göra nytta hos just er?

Kontakta mig så bokar vi ett tillfälle så fort det bara passar!Infozone Silversponsor på årets Qonnections

Oscar Ström

070-565 23 86

Better BI by Design!