Publicerades 4 mars 2020

Infozone och TimeXtender tipsar om datahantering

Infozone och TimeXtender tipsar om datahantering

Under några veckor har Infozone tillsammans med TimeXtender gett olika tips om hur ni kan hantera er data och hur ni bör tänka för att skapa en värdeskapande dataplattform. I denna blogg har vi sammanställt våra fem tips för er datahantering, hoppas ni finner dessa intressanta.

Tips 1: Överväg en skiktad arkitektur

Ofta efterfrågas olika information från olika källor och av flera individer. Viktigt är att undvika så kallade informationssilos. Data och information måste finnas tillgängligt för alla, oberoende syfte. En dataplattform bör därför byggas i skikt där varje nivå tillför sin del i förädlingsarbetet, från data till information. Först skapas nivån där er rådata samlas på ett och samma ställe, vilket möjliggör att ingen direkt åtkomst mot datakällan behöver förekomma från användare, vilket IT-avdelningen gillar.

Nästa nivå blir ett eller flera datalager där harmonisering av tabeller och uttryck sker. Nivån möjliggör exempelvis för en Controller med datavana att skapa analyser fritt. Den sista nivån kallas ”Semantiska modeller” och syftar till att skapa än mer tydlighet för mottagaren genom att förädla informationen ytterligare för ett tydligt definierat ändamål.

Tips 2: On-prem eller molnet? Båda!

Många företag börjar på riktigt värdera om de skall göra “flytten” till molnet och varför inte börja med er dataplattform? När det kommer till er dataplattform finns fördelar med molnet. En tillgänglighet som är svår att erbjuda i en on-prem miljö, samt att det heller inte innebär en massa investeringar vad gäller hårdvara etc. Men självklart, huvudbry finns också… Vad kommer det kosta? Vart finns vår data? Compliance?

Vår rekommendation är att börja utvärdera och testa molnet vad gäller er data. Investera i verktyg och arbetssätt som möjliggör just detta; en hybridmiljö helt enkelt. Viktigt är när ni väljer att gå 100 % till molnet att det inte finns något som hindrar er som exempelvis en uråldrig företagspolicy eller att ni då behöver göra om det jobb som redan investerats i en on-prem miljön.

Tips 3: Använd modern teknik och undvik stelhet, långa projekt samt tröga processer!

Åtagandet kring BI- och dataplattformen kan inte ses som någonting statiskt. Som Oscar Ström på Infozone brukar beskriva det: en surdeg som ständigt behöver knådas, och på senare tid än mer frekvent. Tyvärr är det allt för många bolag som byggt, eller bygger sina plattformar på traditionellt vis. Manuellt scriptande där de agila förhållningssättet med högflexibilitet förloras. Ofta hamnar man i långa dyra projekt med långa ledtider och i slutändan tyvärr inte alltid så relevanta rapporter.

 

Sluta snacka och börja jobba agilt är vårt tredje tips. Använd ny teknik och applikationer. Undvik manuellt kodande så långt det bara går. Bli mindre beroende av unik kompetens. Automatisera komplexa, tidskrävande och redundanta datauppgifter. Få dokumentation, data lineage, data impact-analys och möjlighet att styra tillgången till informationen ner på fältnivå.

Tips 4: Sluta skriv så mycket kod – Använd metadatadrivna metoder

Att skriva kod för att extrahera data från era system är tidskrävande, missvisande och ger ingen dokumentation annat än koden eller att dokumentera utfallet tar lika lång tid som att utveckla koden. Med metadatadrivna metoder kan ni automatiskt generera SQL-kod för strukturerad data och få dokumenterat var er data kommer från. Om er data rensas, fusioneras eller ändrats på något sätt finns detta också dokumenterat. Smidigt eller hur?

Tips 5: Har ni en efterlevnadsstrategi för er data?

Är ni inte oroliga över efterlevnadsproblem för er data? Tänk igen för det borde ni vara. Vi har idag så många olika sekretess- & säkerhetsregler som påverkar vår hantering av data så som GDPR, HIPAA och PCI. Med en efterlevnadsstrategi för er data kan ni dokumentera er datahantering och sätta åtkomstregler i er metadata om ni har placerat er data i data lakes. Detta kommer i sin tur förenkla ert arbete och gör att ni har full kontroll på er data vilket är ett måste i och med alla de sekretessregler vi har idag.

Tillsammans med vår partner TimeXtender kan vi hjälpa er med er datahantering. Kontakta gärna oss för en vidare dialog och fler tips.

Discovery Hun från TimeXtender