Publicerades 20 oktober 2020

Infozone inleder hållbarhetsprojekt

Infozone inleder hållbarhetsprojekt

Under hösten har vi på Infozone inlett ett hållbarhetsprojekt och tittar på hur vi som organisation kan göra skillnad. Vi är just nu i en inlärnings- och skapandefas där vi hoppas på att kunna bjuda på mer information efterhand som projektet fortskrider internt.

Generation Z efterfrågar hållbarhetsarbete av sina framtida arbetsgivare, vår miljö kräver det och även flera våra medarbetare samt kunder, därför kändes det som en naturlig del för oss på Infozone att ställa oss i ledet och försöka göra de förändringar som vi kan.

Vi har tillsatt en projektgrupp som undersöker marknaden, vilka möjligheter vi och våra partners har och hur vi ska kunna arbeta framåt för ett hållbart Infozone. Vi är väldigt tacksamma över hur öppet våra kollegor i branschen arbetar med sin hållbarhet och bjuder på inspiration då detta är ett arbete vi gör tillsammans. Tillsammans för vår Planet!

Vi på Infozone har bestämt oss för att vi kommer arbeta utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: sociala, miljömässiga och ekonomiska med riktning mot Agenda 2030.

Ett steg i uppstarten av vårt projekt var att några i projektgruppen gav sig själva i uppdrag att kolla på filmen ”David Attenborough: A life on Our Planet” och vi vill uppmuntra er alla att se den. Den gav oss en extra drivkraft och agerade som en morot för oss i vårt arbete framöver.

Det första vi bestämde direkt efter vi sett filmen var att bli företagsvän till WWF, ett naturligt steg i vårt arbete. Vi berättar mer nedan om WWF:s mission som klargör deras arbete. Något vi även vill inspirera alla bolag som har möjlighet till att bidra till.

Trailer till filmen hittar ni här:

WWFs mission:

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

  • Bevara världens biologiska mångfald
  • Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
  • Minska föroreningar och hållbar konsumtion

Vi kommer efterhand som vi fortskrider i vårt hållbarhetsprojekt berätta mer om vår resa och bjuda på hur vi arbetar framöver.

”Tack vare vårt stöd som Vänföretag kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.”