Publicerades 1 februari 2022

Infozone flyttar sitt huvudkontor till toppmoderna lokaler i Centrala Stockholm

Infozone flyttar sitt huvudkontor till toppmoderna lokaler i Centrala Stockholm

Med möjlighet till en ny topplokal, ett mer modernt synsätt på kontorsarbete och ett hållbarhetsarbete gör att Infozone nu flyttar sitt huvudkontor in till centrala Stockholm på Sveavägen.

Under många år har Infozone haft sitt huvudkontor på Gärdet, det har dock under pandemin vuxit fram en ny bild och ett nytt synsätt om att vilja bli mer moderna då arbetet på kontor inte är lika självklart längre. Vi tror på att ge våra medarbetare en öppen möjlighet där de kan välja att sitta på kontoret fem dagar i veckan, vid behov eller vid sociala jobbaktiviteter. Vi vill vara en modern arbetsgivare när det kommer till arbetsplats, trygghet och hållbarhet. Ett kontor där det finns större möjligheter till liv och rörelse dvs. en plats där medarbetare, kunder och partners ska längta till så snart pandemin är över.

För att hitta rätt för vårt nya huvudkontor började vi se över våra behov, vad som efterfrågades i organisationen och vilka möjligheter som nu fanns på marknaden. Vi kom snabbt fram till att vi behövde en lokal som var mer modern med aktivitetsbaserade platser, bättre planering av yta och där även medarbetarna får enklare att ta sig till arbetet. Vi hittade rätt och det blev nya toppmoderna lokaler på Sveavägen.

Närheten till Centralen gör det lätt för kollegor från både Stockholm, Örebro och Kristianstad att med kollektivtrafik – snabbt och enkelt ha tillgång till lokalen. Infozones nya huvudkontor är bättre planerad än föregående, där våra medarbetare kommer ha tillgång till aktivitetsbaserade platser, konferensrum och tysta rum.

– Med vårt nya kontor hoppas vi på att kunna få mer liv och rörelse i takt med att pandemin avtar samtidigt som vi hoppas på att kunna attrahera nya medarbetare genom ett nytt och mer modernt synsätt kring arbetsplatsen, säger Hampus Carnemark, VD på Infozone.

Infozone ser även över möjligheten till att skaffa flera centrala kontor på andra orter. Vi lägger stor vikt i att ha närhet till våra kontor för medarbetarna trots att hemarbetsplatsen är här för att stanna, till en viss del.

Från idag den 1/2, 2022 hittar ni Infozone i Stockholm på följande adress:
Infozone HQ
Sveavägen 31
111 34 Stockholm