Publicerades 8 oktober 2021

Identitetshantering med hjälp av ZID

ZID - Infozone Identity

Med ett ökat behov av lösningar för säkra inloggningsalternativ har vi på Infozone skapat en tjänst som ni kan välja att ha både som just tjänst eller OnPrem. Låt oss introducera er för vår lösning ZID där ni kan få säkerhets- & identitetshantering på ett enkelt och smidigt sätt.

Vi har idag hamnat i en värld där behovet av en trygg identitetshantering aldrig varit större, eller hur? Fler kunder och slutanvändare vill att det ska vara enkelt och säkert att logga in, arbeta, beställa prylar, boka tjänster osv.

ZID (Infozone Identity) är framtagen av oss på Infozone för att lösa alla dessa behov åt era användare där inloggning helst bara ska ske en gång, oavsett system ni arbetar i med erkända inloggningsmetoder som ni godkänt eller användaren själv har installerat på exempelvis sin telefon.

ZID stödjer de flesta inloggningsmetoder på marknaden och systemet bygger på en standardiserad plattform där möjligheten finns att skräddarsy efter era behov oavsett om det är företagets användare eller slutkunder som önskar lösningen.

Några av de autentiseringstjänster som stödjs och som kan kombineras är exempelvis:

  • SSO, Multifaktor, federation
  • Elektroniska underskrifter
  • Lösenordsåterställning
  • Självservice
  • Provisionerna

Med hjälp av ZID kan ni få skydd för de flesta typer av applikationer oavsett om de är cloud-baserade, köpta eller företagsspecifika applikationer. Ni får möjligheten till en kombinerad inloggning mot flera system vilket förenklar för era användare då de inte behöver logga in flertalet olika gånger.

ZID Online

Detta är en miljö där vi ”hostar” alla autentiseringsmetoder i ett säkrat och redundanta datacenter i Sverige med högsta krav på säkerhet. Allt är uppsatt och förberett och ni väljer vilken metod ni föredrar samt mot vilka tjänster och användare. Vi ger också full support till företaget och är med hela vägen med implementering och installation. ZID Online-upplägget innebär att ni enbart betalar per användare och när tjänsten används.

ZID OnPrem

Flexibiliteten i ZID ger er möjligheten att köra hela plattformen lokalt i ert datacenter där vi implementerar, installerar, supporterar och driftsätter er miljö. Detta upplägg med ZID OnPrem sker med en fast månadskostnad och beräknas på antalet användare som ska ha möjlighet att ansluta till systemet.

 

Identitetshantering från Infozone med hjälp av ZID

Vill ni veta mer om ZID som identitetshanteringslösning för er? Tveka inte att kontakta oss.