Publicerades 18 december 2018

Hamna rätt i digitaliseringen med era investerade IT-verktyg

Hamna rätt i digitaliseringen med era investerade IT-verktyg

De nya IT-verktyg som kommer med digitaliseringen ska inte vara ett hinder eller ett jobbigt måste som man känner sig tvingad till att arbeta med. För att få ut maximal effekt av de nya IT-verktygen ska de vara en stöttning i vardagen, hur kan de bli det? Vi Digitala Coacher arbetar med just det, läs vidare för att få veta mer om hur vi arbetar med detta.

I min första blogg, som ni hittar här, pratade jag om att IT-verktygen ska vara en naturlig del i vardagen, nu vill jag beröra hur de blir det. Idag pågår en digital resa för många företag och i samband med den görs ofta en del investeringar på IT-verktyg eller så är investeringen redan gjord. Efter ett tag visar det sig kanske att ingen använder IT-verktygen som det var tänkt. Investeringarna blir då “onödiga” och till ingen nytta.

Infozones Digitala Coacher arbetar med att IT-verktygen blir en naturlig del av vardagen och har tagit fram en modell för vårt arbete runt detta:

Digitalisering av era IT-verktyg

Förbereda och Planera

Inför lanseringen av den nya tekniken är det viktigt att göra ett proaktivt arbete där det är bra att hitta ett varför och visa på vad verksamheten har för nytta av IT-verktyget. De ska också känna en trygghet i den förändring de står inför.

Inspirera och Engagera

Det finns många olika sätt att inspirera och engagera de som är berörda av förändringen. Det handlar om kommunikation och information. En del kan vara utbildning i olika former men även arbete med ambassadörsgrupper, inspirationsseminarium, workshops, minimässor är exempel på vad som kan göras. Allt ska vara anpassat för den aktuella verksamheten.

Följa Upp

Glöm inte att följa upp resultatet när lanseringen är genomförd. Dels för att ta lärdom av inför kommande lanseringar; vad gick bra och vad hade kunnat göras annorlunda för just den här verksamheten? Dels för att säkerställa att inte verksamheten ska “ramla tillbaka” i de tidigare hjulspåren. Följ även upp hur det som implementerat verkligen används. Har det gett den effekt som det var tänkt? Behöver ytterligare arbete göras för att uppnå effekten?

Infozone har sen länge arbetat med tekniska implementationer, men vi kan mer än så! Infozones Digitala Coacher arbetar även med användarnära frågor och ger medarbetarna i verksamheten de förutsättningar de behöver för att bli redo för att kunna följa med på den digitala resan!

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi kan få med just er verksamhet på den digitala resan som just ni står inför? Kontakta gärna mig.

Katarina Gullstrand, Digital Coach