Publicerades 10 januari 2014

Citrix XenMobile säkrar ett mobilt arbetssätt

Citrix XenMobile säkrar ett mobilt arbetssätt

Citrix XenMobile är framtidens verktyg för ett mobilt arbetssätt. Produkten gör det möjligt för företag att på ett säkert sätt låta sina anställda jobba från sina egna mobila enheter istället för att vara låsta till företagets egna alternativ.

Infozones Jonathan Sabelström var på plats under Citrix Mobility 2013 och trenden är tydlig. De anställda på företaget vill i större utsträckning ha ett mobilt arbetssätt.

Säkerheten i fokus

Tidigare har det komplicerats av att produkterna på marknaden inte kunnat garantera en tillräckligt hög säkerhet. Med Citrix XenMobile är det nu möjligt.

– Att arbeta mobilt är inget nytt men har ännu inte nått sin fulla potential. Anledningen är framförallt säkerheten men också bristande kunskap i hur företaget ska arbeta, vilket gör att de inte ser fördelarna. Många företag vågar inte låta sina anställda använda sin egen Ipad eller Iphone för att hantera känslig företagsinformation. Med Citrix XenMobile kan man garantera säkerheten för företagen så att information inte hamnar på fel plats, säger Jonathan Sabelström, Infozone.

Citrix XenMobile – framtiden för ett mobilt arbetssätt

Under Citrix Mobility 2013 diskuterades just det här. Hur möjliggör företag ett mobilt arbetssätt och samtidigt garanterar att känslig information inte hamnar i fel händer?

Svaret är enkelt. Det styrs centralt. IT- chefen kan skicka ut säkerhetsinställningar och uppdateringar till de anställda. De får sin egen webbläsare där de kommer åt intranät och olika affärssystem men får också möjlighet att ladda ner dokument till en säker plats.

– Citrix XenMobile är otroligt användarvänligt och enkelt att skräddarsy efter företagets behov. Först är det dock viktigt att identifiera behoven och sätta en strategi med arbetssätt, så att man prioriterar rätt saker och jobbar mot specifika mål. Det känns spännande att i ett tidigt skede kunna erbjuda våra kunder en produkt som inom kort kommer att ta mycket plats på den Svenska marknaden, avslutar Jonathan.

Vill du veta mer? Jonathan finns redo att svara på dina funderingar.

Citrix XenMobile är framtidens verktyg för ett mobilt arbetssätt. Produkten gör det möjligt för företag att på ett säkert sätt låta sina anställda jobba från sina egna mobila enheter istället för att vara låsta till företagets egna alternativ.

Infozones Jonathan Sabelström var på plats under Citrix Mobility 2013 och trenden är tydlig. De anställda på företaget vill i större utsträckning ha ett mobilt arbetssätt.

Säkerheten i fokus

Tidigare har det komplicerats av att produkterna på marknaden inte kunnat garantera en tillräckligt hög säkerhet. Med Citrix XenMobile är det nu möjligt.

– Att arbeta mobilt är inget nytt men har ännu inte nått sin fulla potential. Anledningen är framförallt säkerheten men också bristande kunskap i hur företaget ska arbeta, vilket gör att de inte ser fördelarna. Många företag vågar inte låta sina anställda använda sin egen Ipad eller Iphone för att hantera känslig företagsinformation. Med Citrix XenMobile kan man garantera säkerheten för företagen så att information inte hamnar på fel plats, säger Jonathan Sabelström, Infozone.

Citrix XenMobile – framtiden för ett mobilt arbetssätt

Under Citrix Mobility 2013 diskuterades just det här. Hur möjliggör företag ett mobilt arbetssätt och samtidigt garanterar att känslig information inte hamnar i fel händer?

Svaret är enkelt. Det styrs centralt. IT- chefen kan skicka ut säkerhetsinställningar och uppdateringar till de anställda. De får sin egen webbläsare där de kommer åt intranät och olika affärssystem men får också möjlighet att ladda ner dokument till en säker plats.

– Citrix XenMobile är otroligt användarvänligt och enkelt att skräddarsy efter företagets behov. Först är det dock viktigt att identifiera behoven och sätta en strategi med arbetssätt, så att man prioriterar rätt saker och jobbar mot specifika mål. Det känns spännande att i ett tidigt skede kunna erbjuda våra kunder en produkt som inom kort kommer att ta mycket plats på den Svenska marknaden, avslutar Jonathan.

Vill du veta mer? Jonathan finns redo att svara på dina funderingar.