Publicerades 18 mars 2020

Citrix Business Continuity Program

Citrix Business Continuity Program (BCP)

Vi på Infozone vill vara med och hjälpa Sverige att bibehålla sin produktivitet och minimera spridning av Covid-19 (Corona) i största möjliga mån. Citrix har tagit fram ett initiativ, Business Continuity Program för att underlätta för bolag till distansarbete.

Majoriteten av svenska verksamheter använder idag produkter från Citrix i någon form. Företrädelsevis som distansarbetsplats, där användaren kan få åtkomst till sitt skrivbord och applikationer, oavsett plats och enhet. Något som är extra viktigt i dagens situation. Vi arbetar med med dessa komplexa miljöer dagligen, men för att förenkla har nu Citrix tagit fram ett initiativ så ni som sitter med en Citrix-lösning snabbt kan utveckla er verksamhet till alla i er organisation om ni inte redan har det.

 

Om Business Continuity Program (BCP)

Det är ett förmånligt initiativ som avsett för befintliga kunder där behovet finns i att utöka antalet distans- och hemarbetsplatser för era anställda, under en tillfällig period (12 mån).

Kontakta oss för mer information om Business Continuity Program så hjälps vi åt på bästa sätt.

Oscar Ström, Infozone
Telefon: 070-565 23 86
Mail: Oscar Ström