Publicerades 20 april 2020

Boosta er affär med en UX-utvärdering

Boosta er affär med en UX-utvärdering

Vår amerikanska business intelligence kollega, Apeksha Pathak har skrivit en blogg med intressanta delar kring hur ni kan boosta er affär med en UX-utvärdering som vi bjuder på här.

Många användarproblem syns ofta efter det att BI-applikationer släppts till användarens händer. Har ni någonsin tänkt på om era BI-applikationer används till sin fulla potential? Eller tjänar BI-applikationen det syfte som den en gång byggdes för och förbättrar produktiviteten för användarna eller hindrar den? Om så är fallet, då är ni precis som många av oss medvetna om att BI-applikationer inte är en historia likt några av våra digitala motsvarigheter. BI-applikationer måste utvecklas när data inom dem utvecklas och förändras över tid.

När företagen är redo att ändra marknadsscenarier, förändras krav och processer och tar alternativa vägar för att hitta nya möjligheter att bli framgångsrika. Därför finns det ett behov av att ständigt fortsätta att utvärdera, om BI-applikationerna som en gång byggdes för att anpassa sig till användarnas behov fortfarande gör det. Oavsett om användarupplevelsen fortfarande är bra och om användarna fortfarande tycker att dessa verktyg är en tillgång för deras produktivitet.

Vill ni veta mer om UX-utvärdering, läs då denna blogg

Fördelar med en UX-utvärdering

För att korrigera dessa okontrollerade instrumentpaneler och BI-applikationer är en användarupplevelseutvärdering ett utmärkt sätt att påbörja processen med omvärdering. Genom att göra en UX-utvärdering kan experter peka ut var BI-applikationen inte anpassas till användarnas behov, vilka områden i applikationen som är bra och vilka som behöver förbättras. UX-experter kan ge rekommendationer exakt inriktade på att förbättra de problemområden som rapporterats av granskningsresultaten. Resultaten av en UX-granskning kan resultera i antingen direktfix eller förändrad design baserat på resultaten.

Detta kan hjälpa ert team från att behöva gå fram och tillbaka mellan användarna med de problem de möter, vilket sparar tid och resurser vilket innebär snabba vinster för alla parter att bygga om applikationerna.

SUS undersökningsmetod

En UX-revision kan utföras på flera sätt baserat på tidslinje och budget. En av metoderna som är mycket beprövade och testade genom åren är undersökningsmetoden SUS (System Usability Satisfaction). Denna metod är känd för att vara effektivt och ett kostnadseffektivt sätt att testa applikationer. Som namnet antyder är det en undersökning av användartillfredsställelse som översätter användaråterkoppling till användbar insikt om applikationens användbarhet, läsbarhet och funktioner inom de applikationer som användare gillar samt ogillar. SUS-undersökningen är ett utmärkt sätt till att engagera till en dialog med applikationsanvändarna och ta reda på var applikationen står när det kommer till användbarhet.

Förvandla insikter till åtgärder

Vi gör användartester och följer agila processer med våra applikationer. Även om tester under utvecklingssprint är viktigt, blir många av problemen uppenbara först när produkten har släppts ut i den verkliga världen där de verkliga applikationsanvändarna interagerar med den. När det finns problem med antagandefrekvensen, applikationer som sitter i ett tillstånd av limbo eller förändringar i affärskraven, blir dessa applikationer bra kandidater för användarupplevelseutvärderingar.

En UX-utvärdering kan hjälpa till att lyfta instrumentpaneler och applikationer som är mindre framgångsrika för att tillgodose användarnas behov. För BI-applikationer som körs framgångsrikt kan en UX-utvärdering hjälpa er att försäkra er om att ni är på rätt spår, eftersom användarperspektivet alltid skiljer sig från projektgruppernas. Sammanfattningsvis kan investeringar i en UX-utvärdering hjälpa team att samla in användbara insikter om hur mycket deras BI-applikationer lyckas och omvandla dessa insikter till handlingar.

“Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it’s really how it works.” — Steve Jobs

Vill ni veta mer om UX-utvärderingar från Infozone, tveka inte att kontakta oss.

Apeksha Pathak