Publicerades 6 december 2013

Bekymmersfri IT – finns det?

Bekymmersfri IT - finns det?

Infozone erbjuder bekymmersfri förvaltning, drift och support av IT-miljöer såväl ”hemma” hos kunden som i helt eller delvis outsourcade miljöer.

Vi är vana vid höga krav. Våra kunder är ovana vid bekymmer.

Under årens lopp har vi inte bara löst tekniska problem och hanterat avancerad förvaltning, vi har lyft bördor, botat magsår, hållit semesterlöften och vem vet, kanske rentav räddat äktenskap. Det behöver dock inte vara så dramatiskt för oavsett hur er situation ser ut idag så tar vi gärna en dialog. En dialog om er, vilka verkliga behov er verksamhet har och hur vi kan göra just er vardag lite enklare.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Infozone erbjuder bekymmersfri förvaltning, drift och support av IT-miljöer såväl ”hemma” hos kunden som i helt eller delvis outsourcade miljöer.

Vi är vana vid höga krav. Våra kunder är ovana vid bekymmer.

Under årens lopp har vi inte bara löst tekniska problem och hanterat avancerad förvaltning, vi har lyft bördor, botat magsår, hållit semesterlöften och vem vet, kanske rentav räddat äktenskap. Det behöver dock inte vara så dramatiskt för oavsett hur er situation ser ut idag så tar vi gärna en dialog. En dialog om er, vilka verkliga behov er verksamhet har och hur vi kan göra just er vardag lite enklare.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!