Infozones Miljöpolicy

Det är av största vikt att vi som bolag bidrar till en bättre miljö. Infozones miljöarbete ska vara en integrerad del av allt vi gör samt att vi i våra projekt arbetar tillsammans med våra samarbetspartners för att förhindra miljöbelastningar i största möjliga utsträckning samt inom ekonomiskt rimliga gränser. Vi är stolta över att samarbeta med partners som har ett utvecklat och engagerat miljöarbete som gör att vi tillsammans kan leverera hållbara samt digitala lösningar. För oss som IT-företag är det viktigt att vi arbetar för att optimalt miljöanpassa alla våra lösningar till våra kunder. Vi strävar efter att använda och offerera produkter som uppfyller Miljöstyrningsrådets (MSR) krav på IT-produkter i avseende av energiförbrukning.

Internt har vi ständigt en öppen dialog tillsammans med våra medarbetare rörande allas möjligheter kring att påverka i en positiv riktning genom exempelvis sopsortering, transportmöjligheter till och från arbetet (cykel, kollektivtrafik, samåkning), digitala möten och att minska pappersförbrukning m.m. Infozone står redo för inför förändringar i omvärlden och är därmed öppna för att ständigt arbeta agilt med vårt miljöarbete. Vi har ett hållbarhetslöfte om att vi ska bli klimatsmarta och arbetar utifrån flera delmål för att uppnå ett klimatsmart Infozone.