Infozones Jämställdhets- & Mångfaldspolicy

För oss på Infozone är det viktigt att ha medarbetare med olika bakgrund, personlighet och kön för att berika och förstärka våra team. Vårt jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska genomsyra hela Infozones verksamhet. Vi ser oss alla som lika individer som ger varandra möjligheter att växa tillsammans.

Det är extra viktigt med mångfald och med en blandning av karaktärer då vi vill vara ett innovativt bolag som tror på att vi tillsammans kan skapa unika och bra lösningar. I vårt hållbarhetsarbete har vi en målsättning på att få en bredd i våra ansökningar och ha rekryteringsannonser som attraherar en stor bredd.

Vill ni veta mer om alla våra delar i vårt hållbarhetsarbete utöver arbetet med vår jämställdhets- & mångfaldspolicy, klicka er vidare här.

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som innebär:

  • Att Infozones arbetsplats genomsyras av färdigheter, erfarenheter, kunskap, ålder, personligheter som vi får genom vår mångfald.
  • Att vi har en jämn fördelning mellan män och kvinnor på vår arbetsplats samt att visa ett ökat intresse överlag för kvinnor inom IT-branschen.
  • Att alla våra anställda har samma rättigheter samt möjligheter inom bolaget.
  • Att vi är en arbetsplats som har nolltolerans mot trakasserier, särbehandling eller diskriminering på grund av kön, religion, sexuell läggning, social bakgrund, etnisk tillhörighet eller funktionsvariation.