Vi arbetar för en hållbar framtid

Vi på Infozone har börjat vårt arbete med hållbarhet och ska bli ett klimatsmart IT-bolag

Vi känner oss mogna för att kunna göra skillnad. Att skapa förändringar och sätta oss in i ämnet kring hållbarhet samt definiera vad det innebär för oss. Vi har arbetat fram en tydlig plan med hållbarhetslöften inom sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter och nu har vi påbörjat vår förändringsresa i det digitaliserade samhället.

Vi lovar att vi ska bli klimatsmarta

Infozone blir klimatsmarta

Efter att ha satt oss in i alla buzzwords som finns i samband med vårt hållbarhetsarbete och skapa en förståelse om deras innebörd, bestämde vi oss för att arbeta med hållbarhetslöften med delmål. Våra löften och delmål är baserade på att uppnå vårt stora huvudmål vilket är; att vi lovar er att vi ska bli en klimatsmart IT-leverantör. Klimatsmarta inom alla tre aspekterna av hållbarhet - sociala, ekonomiska och ekologiska.

Infozones Hållbarhetslöften

När vi startade vårt arbete med hållbarhet, började vi med att placera in vårt arbete utifrån de globala målen samt gjorde en undersökning i organisationen där medarbetarna hade möjlighet att påverka och ge input inför vårt målarbete. Därav är många av våra delmålskategorier baserade på medarbetarnas åsikter med de globala målen tagna i beaktande.

Vi kan nu med glädje berätta att vi inleder ett hållbarhetsprojekt på Infozone

Socialt Hållbarhetslöfte

Infozone ska vara en attraktiv arbetsgivare inom segmentet av mellanbolag i IT-sektorn.

I vårt löfte kring vår utveckling i det sociala har vi arbetat utifrån delmål under kategorierna: kompetensutveckling, medarbetarsamtal, jämställdhet, arbetsplatsen och välbefinnande.

Ekologiskt Hållbarhetslöfte

Infozone ska vara ett IT-bolag som genomsyras av klimatsmarta val både internt och externt.

I vårt löfte kring vår utveckling i det ekologiska har vi arbetat utifrån delmål under kategorierna: miljö, hård- & mjukvara och resor.

Våra löften kring ekonomisk hållbarhet

Ekonomiskt Hållbarhetslöfte

Infozone ska vara en konkurrenskraftig IT-leverantör som erbjuder hållbara IT-lösningar.

I vårt löfte kring vår utveckling i det ekonomiska har vi arbetat utifrån delmål under kategorierna: strategi och intressenter.

Etik, Intressenter och Affärssed

Infozone ska driva affärer på ett etiskt sätt med respekt för våra medmänniskor samt utveckla bolaget med god affärssed. Antikorruption samt mutor har vi nolltolerans mot och vi arbetar för att motverka det i våra affärer. Vi kommer arbeta ännu närmre våra samarbetspartners för att tillsammans göra det vi kan för att minska den negativa miljöpåverkan som IT har idag i det digitaliserade samhället. Detta är ett av våra tydliga fokusmål i vår strategi framöver.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev