Office Depot

Office Depot

Jan Gustafsson är operativ chef på kontorsfackhandlarkedjan Office Depot. Företaget är ett resultat av Office Depot´s förvärv av Frans Svanströms & CO och AGE Kontor & Data AB. Jan är som projektledare, ansvarig för att hitta bra verktyg för mätning av verksamheten. Dels behöver butikerna som utgör en tredjedel av verksamheten mätas, men också övriga delar av företagets omsättning som kommer från försäljning via kundtjänst, innesälj, e-handel och säljkår. Verktygen används av företagsledningen centralt, men också av butikschefer, produktchefer, säljledning och säljare.

“Vi har arbetat med Qlikview ganska länge utan att utnyttja möjligheterna till fullo. Det blev mest ett rapportverktyg för att exportera information till Excelark. I somras kom Infozone in i bilden och har hjälpt oss utnyttja möjligheterna i Qlikview, med både nya idéer och sätta struktur på vår information, detta har gett oss möjlighet vrida och vända på siffrorna och bryta ned sifferinnehållet ända till varje order och faktura. Det har också gjort det möjligt att analysera vår försäljning i detalj på varje försäljningskanal, produktområde och kund, samt att mäta försäljningsutvecklingen över tid.”

För butikschefen på Office Depot har det nu blivit möjligt att se hur mycket butiken säljer i förhållande till andra butiker och följa produkters och kunders lönsamhet. Även om butikschefen bara använder verktyget 15–20 minuter i veckan så ger det snabbt en bra bild av läget och var det finns möjligheter till förbättringar.

För även i kontorsfackhandeln märks nya trender. Exempelvis pappersförbrukningen minskar stadigt år från år även om det bara är frågan om någon procent varje år. Det betyder i sin tur att pärmar och liknande produkter också minskar. I stället ökar de ”tjusigare” kontorsprodukterna, de som gör kontoret trevligare och effektivare.

“Qlikview-verktyget hjälper oss också att hålla koll på större kunder och deras vanor samt att följa upp kampanjer och vilket utfall de haft. På så sätt kan vi optimera butiksutbudet och anpassa vårt lager efter efterfrågan.”

Varje natt uppdateras databasen som är grunden för alla analyser av verksamheten, så de siffror organisationen får att titta på är näst intill realtid. Det viktigaste vi uppnått är att vi slipper köra Excel på längden och tvären utan att alla kan få de siffror de efterfrågar direkt, fort och krångelfritt.

När det gäller uppföljningen av produkterna för att kolla kampanjutfall och prissättningsstrategier så har produktcheferna fått ett nytt favoritverktyg.

“Det blir allt viktigare att jämföra försäljningen av de olika produkterna i olika kanaler. Här har vi möjlighet att utgå från den enskilda orderraden för att få ut mesta möjliga intressant information. Den information som plockas ut ger upphov till en mängd funderingar och i förlängningen nya grepp. Det kan vara varför vissa produkter bara säljs via webben medan andra säljs via nätet, hur rabattsatser slår på försäljning och resultat.”

“Samarbete med Infozone har flutit på mycket bra. De har varit lyhörda, flexibla och kommit med bra idéer som visar att de har stor erfarenhet av att hjälpa till med att ta fram intressanta siffror och stora datamängder. De har också varnat när vi velat göra något som skulle fungera mindre bra. Butikerna är väldigt entusiastiska och tycker att vi fått ett fantastiskt verktyg, en del har verkligen tagit till sig möjligheterna och tagit fram mycket kraftfulla beslutsunderlag. Det finns också lathundar som gör det lätt att komma in i arbetet och vi åker runt och ger stöd till användarna i regionerna och i butikerna, avslutar Jan, operativ chef på Office Depot”

“Qlikview-verktyget hjälper oss också att hålla koll på större kunder och deras vanor samt att följa upp kampanjer och vilket utfall de haft. På så sätt kan vi optimera butiksutbudet och anpassa vårt lager efter efterfrågan.”

Jan Gustafsson

Projektledare