Published 18 December 2017

Infozone would like to thank you for a great 2017!

Infozone would like to thank you for a great 2017!

We would like to thank our employees, partners, customers, friends and families for helping us making 2017 to one of the best in Infozone´s history. This year we have celebrated our 10 years anniversary, a celebration that all of you have been a big part of and making it possible. Merry Christmas and Happy New Year, let´s go for a great 2018 together!

The year has offered a lot of fun and exciting things in terms of development, recruitment, experiences and collaborations. What´s extra fun is that more women are joining the IT industry and several has chosen to join the Infozone team. I will try to briefly summarize the year here for you.

IZ-recruitment
During the year we have increased our team with several people; from north to the south, within all of our departments. Everyone has been so welcomed and handled their job great without any hesitation. We will continue our recruitment wave in 2018, primarily to our Managed Services, Business Intelligence and System Development departments. We offer a fun and familiar workplace focusing on the latest trends within all technologies. Infozone is at the forefront of trends, ranging from AI to chip in the hand. If you want to become a part of our team at Infozone, please apply today and start of the new year with us.

10-year anniversary
We have organized several events and festive occasions to show you our appreciation that you are always involved in our journey and have made it possible for Infozone to celebrate 10 years. Now we are aiming for 10 more years together, would you like to read our story so far, just press here. In 2018, we will continue on inviting you to our Z-bar around Sweden as well as other fun activities, so stay up to date.

Collaboration within the IZ-family
During the year we have made several fun and exciting solutions for both old and new customers. We proudly welcome SJ and Skånetrafiken to the Infozone family. We won a procurement with the municipality of Gävleborg and the large procurement with SLL. What is also fun is that we are delivering and proving that we are a supplier that you can count on. The procurement with Gävleborg made us open an office in Gävle. We have several national and international assignments in progress by 2018 so please stay tuned and we will tell you more about it next year.

Infozone has our business located on 2 continents and this makes us a strong player on the international arena. During Q4 we won a procurement for the German, Schuco where Infozone will deliver a GPU rendering solution, 3D and the customer is stationed worldwide, which shows Infozone´s strength in both delivery and sales. We have also seen major results regarding our product within SharePoint online, which today is a world-class product within Intranet and business projects. Today we have more than 15 customers who have chosen Infozones SharePoint Online product. We have developed a Power BI product that will be released next spring.

Partner Collaborations
Infozone continues to collaborate with some of the top global IT providers and you have been able to meet them at several of our events throughout the year and also read about them in our social media. We are very grateful for the opportunities it provides us with all of these nice collaborations: we can develop the solutions our customers want with these collaborations – We Create What You Wish!

Development of IZ
During 2017 Infozone Group has have a growth of 18 % and has a strong growth curve for the future. 2017 offered us at Infozone several challenges and possibilities. The Industry turns quickly and we have to be prepared to change in the right direction, facing what´s around the corner. At Infozone we have the best co-workers that quickly can adjust to the new technics and challenges that enters the market. Infozone has chosen not to be as any other consultant company that does not take the next step, so we are focusing on growth and to be a company that shows that we are both a replacement and a complement to the big IT companies on the Swedish market. We have developed our own products in SharePoint online that we will continue working with. As I write this we are also developing a Power BI-product that we will release under the spring of 2018 that gives a unique opportunity to get control on your data and it is fully GDPR compliable, don’t forget that the 25th of May you have to be ready for the GDPR regulations.

Now I want to wish you all, from us all a Merry Christmas and a Happy New Year.

Hampus Carnemark, CEO Infozone
We Create Heroes!

 

Vi vill tacka våra medarbetare, partners, kunder, vänner och familjer för att ni har hjälpt till att göra 2017 till ett av de bästa i Infozone´s historia. Vi har i år firat 10 år, ett firande som ni alla varit en stor del utav och gjort möjligt. God jul och Gott Nytt år så kör vi för ett lika fint om inte ännu bättre 2018.

Året har bjudit på en massa roliga och spännande saker i form av utveckling, rekrytering, upplevelser, samarbeten. Vad som är extra roligt är att fler kvinnor söker sig till IT-branschen och har valt att börja hos oss på Infozone. Jag ska försöka sammanfatta året lite kortfattat åt er här.

IZ-rekrytering
Vi har under året ökat vår personalstyrka med flera personer; från norr till söder, inom alla våra avdelningar. Alla har varit så supervälkomnade och skött sitt arbete klanderfritt. Vi kommer under 2018 fortsätta vår rekryteringsvåg, främst till våra avdelningar för Managed Service, Business Intelligence och Systemutveckling. Vi erbjuder en rolig och familjär arbetsplats med fokus på det senaste inom alla tekniker, Infozone är i framkant med trender, allt från AI till Chip i handen. Så vill du bli en del av vårt team sök dig till Infozone och börja det nya året tillsammans med oss.

10-års jubileum
Flera event och festliga tillfällen har vi anordnat för att visa er vår uppskattning kring att ni hela tiden är delaktiga på vår resa och har gjort det möjligt att Infozone kan fira 10 år. Nu siktar vi på 10 år ytterligare tillsammans, vill ni får ni gärna läsa om vår historia så långt här. Vi kommer självklart under 2018 bjuda in till både Z-baren runt om i Sverige samt andra roliga aktiviteter, så håll er uppdaterade.

Samarbeten i Infozone-familjen
Vi har under årets gång gjort flera roliga och spännande uppsättningar hos både gamla och nya kunder. Vi välkomnar stolt bland annat SJ och Skånetrafiken till Infozone-familjen. Vi vann en upphandling med Gävleborgs kommun och den stora upphandlingen inom SLL där Infozone kammade hem en vinst. Det roliga är att vi även har börjat leverera och visat att vi är en leverantör som levererar; att vi vann Gävleborgs kommuns stora konsultupphandling gjorde att vi i somras öppnade upp ett kontor i Gävle. Vi har flera nationella samt internationella uppdrag på gång inför 2018 så stay tuned så berättar vi mer om dem det kommande året.

Infozone finns på 2 kontinenter och detta gör Infozone till en stark aktör på den internationella arenan. Under Q4 vann vi en upphandling för tyska Schuco där Infozone skall leverera en GPU renderingslösning, 3D och kunden finns stationerade worlwide detta visar Infozone styrka i både leverans och i försäljning. Vi har även fått ett enormt resultat av våran produkt inom SharePoint online som idag är en produkt i världsklass inom Intranät och verksamhetsprojekt. Vi har idag över 15 kunder som valt Infozones SharePoint online produkt. Vi har utvecklar även en Power BI-produkt som kommer släppas under våren, så även här, stay tuned för mer information.

Partnersamarbeten
Infozone fortsätter att samarbeta med några av de främsta globala IT-leverantörerna och ni har kunnat träffa dem på flera av våra event under året samt läsa om dem i våra sociala medier. Vi är väldigt tacksamma för möjligheterna det ger med dessa fina samarbeten; vi kan utveckla de lösningar som våra kunder önskar genom alla dessa samarbeten som vi har – Vi skapar det ni önskar!

Utveckling av Infozone
Under 2017 har Infozone group haft en tillväxt på 18% och har en stark tillväxtkurva framgent. 2017 gav oss på Infozone många utmaningar och möjligheter. Branschen svänger snabbt och det gäller att vara i beredd på vad som kommer runt hörnet. Infozone har de rätta medarbetarna för att snabbt ställa om oss när nya tekniker och utmaningar äntrar marknaden. Infozone har valt att inte vara ett av alla dussinkonsultbolag som inte tar nästa steg, utan vi har ett fokus på att växa och att vara ett bolag som visar att vi är både en ersättare och ett komplement till de stora It bolagen på Sveriges IT-arena. Vi har utvecklat egna produkter inom SharePoint online som vi kommer fortsätta arbeta med. Vi sitter även just nu i skrivande stund och utvecklar en Power BI-produkt som vi kommer släppa under våren som ger er en unik möjlighet att får kontroll på er data samt att den är fullt GDPR-kompatibelt, för glöm inte den 25:e maj måste ni vara redo för GDPR-förordningen

Nu vill jag önska er alla från oss alla till er alla en God Jul & Gott Nytt År

Hampus Carnemark, VD Infozone
We Create Heroes!

Infozone Vision
Infozone skall genom att erbjuda de bästa konsulterna och de säkraste, mest lättförståeliga samt kostnadseffektiva IT- och verksamhetslösningarna växa och vara det ledande samt mest lönsamma företaget på marknaden.

Vi vill tacka våra medarbetare, partners, kunder, vänner och familjer för att ni har hjälpt till att göra 2017 till ett av de bästa i Infozone´s historia. Vi har i år firat 10 år, ett firande som ni alla varit en stor del utav och gjort möjligt. God jul och Gott Nytt år så kör vi för ett lika fint om inte ännu bättre 2018.

Året har bjudit på en massa roliga och spännande saker i form av utveckling, rekrytering, upplevelser, samarbeten. Vad som är extra roligt är att fler kvinnor söker sig till IT-branschen och har valt att börja hos oss på Infozone. Jag ska försöka sammanfatta året lite kortfattat åt er här.

IZ-rekrytering
Vi har under året ökat vår personalstyrka med flera personer; från norr till söder, inom alla våra avdelningar. Alla har varit så supervälkomnade och skött sitt arbete klanderfritt. Vi kommer under 2018 fortsätta vår rekryteringsvåg, främst till våra avdelningar för Managed Service, Business Intelligence och Systemutveckling. Vi erbjuder en rolig och familjär arbetsplats med fokus på det senaste inom alla tekniker, Infozone är i framkant med trender, allt från AI till Chip i handen. Så vill du bli en del av vårt team sök dig till Infozone och börja det nya året tillsammans med oss.

10-års jubileum
Flera event och festliga tillfällen har vi anordnat för att visa er vår uppskattning kring att ni hela tiden är delaktiga på vår resa och har gjort det möjligt att Infozone kan fira 10 år. Nu siktar vi på 10 år ytterligare tillsammans, vill ni får ni gärna läsa om vår historia så långt här. Vi kommer självklart under 2018 bjuda in till både Z-baren runt om i Sverige samt andra roliga aktiviteter, så håll er uppdaterade.

Samarbeten i Infozone-familjen
Vi har under årets gång gjort flera roliga och spännande uppsättningar hos både gamla och nya kunder. Vi välkomnar stolt bland annat SJ och Skånetrafiken till Infozone-familjen. Vi vann en upphandling med Gävleborgs kommun och den stora upphandlingen inom SLL där Infozone kammade hem en vinst. Det roliga är att vi även har börjat leverera och visat att vi är en leverantör som levererar; att vi vann Gävleborgs kommuns stora konsultupphandling gjorde att vi i somras öppnade upp ett kontor i Gävle. Vi har flera nationella samt internationella uppdrag på gång inför 2018 så stay tuned så berättar vi mer om dem det kommande året.

Infozone finns på 2 kontinenter och detta gör Infozone till en stark aktör på den internationella arenan. Under Q4 vann vi en upphandling för tyska Schuco där Infozone skall leverera en GPU renderingslösning, 3D och kunden finns stationerade worlwide detta visar Infozone styrka i både leverans och i försäljning. Vi har även fått ett enormt resultat av våran produkt inom SharePoint online som idag är en produkt i världsklass inom Intranät och verksamhetsprojekt. Vi har idag över 15 kunder som valt Infozones SharePoint online produkt. Vi har utvecklar även en Power BI-produkt som kommer släppas under våren, så även här, stay tuned för mer information.

Partnersamarbeten
Infozone fortsätter att samarbeta med några av de främsta globala IT-leverantörerna och ni har kunnat träffa dem på flera av våra event under året samt läsa om dem i våra sociala medier. Vi är väldigt tacksamma för möjligheterna det ger med dessa fina samarbeten; vi kan utveckla de lösningar som våra kunder önskar genom alla dessa samarbeten som vi har – Vi skapar det ni önskar!

Utveckling av Infozone
Under 2017 har Infozone group haft en tillväxt på 18% och har en stark tillväxtkurva framgent. 2017 gav oss på Infozone många utmaningar och möjligheter. Branschen svänger snabbt och det gäller att vara i beredd på vad som kommer runt hörnet. Infozone har de rätta medarbetarna för att snabbt ställa om oss när nya tekniker och utmaningar äntrar marknaden. Infozone har valt att inte vara ett av alla dussinkonsultbolag som inte tar nästa steg, utan vi har ett fokus på att växa och att vara ett bolag som visar att vi är både en ersättare och ett komplement till de stora It bolagen på Sveriges IT-arena. Vi har utvecklat egna produkter inom SharePoint online som vi kommer fortsätta arbeta med. Vi sitter även just nu i skrivande stund och utvecklar en Power BI-produkt som vi kommer släppa under våren som ger er en unik möjlighet att får kontroll på er data samt att den är fullt GDPR-kompatibelt, för glöm inte den 25:e maj måste ni vara redo för GDPR-förordningen

Nu vill jag önska er alla från oss alla till er alla en God Jul & Gott Nytt År

Hampus Carnemark, VD Infozone
We Create Heroes!

Infozone Vision
Infozone skall genom att erbjuda de bästa konsulterna och de säkraste, mest lättförståeliga samt kostnadseffektiva IT- och verksamhetslösningarna växa och vara det ledande samt mest lönsamma företaget på marknaden.