Published 1 November 2017

Infozone goes Movember!

Infozone goes Movember!

Last month, we colored Infozone in pink and this month we color Infozone in Blue. Why? Because it´s important for us to show that we all can do that little extra and this month we support the research on prostate cancer with an internal Movember challenge.

The most common form of cancer in Sweden is prostate cancer, with about 10 000 men per year being diagnosed. The Movember/ Mustache Campaign is an international campaign ongoing every year in November to raise funds for research regarding prostate cancer. Over the world this campaign can also be seen as the Blue Ribbon instead of the Pink, which is in October for breast cancer.

We care about our colleagues, partners, dads, brothers and friends, therefore, Infozone choses to run an internal Movember (Mo Challenge) to raise funds. We hope that all organizations take the opportunity to do the same, it will be a fun activity internally for a good purpose. Infozone´s Movember is about growing an exciting mustache in November, but also for those of us who cannot, man and women, we give the opportunity to be creative. The most important thing is to collect as much money as we can for research and to let everybody be a part of our challenge.

The Swedish Prostate Cancer Federation (Prostatacancerförbundet) is a national organization in Sweden that works for increased knowledge about prostate cancer and the care that comes to it. They also support research through their own fund – The Foundation Against Prostate Cancer (Fonden mot prostatacancer).

Here you will find information about the disease, prostate cancer and symptoms that may indicate that you might have it:

In Swedish: The Swedish Prostate Cancer Federation

Let´s make your own Movember Challenge as Infozone – Let´s go!

Förra månaden färgade vi Infozone i rosa och denna månaden färgar vi Infozone i blått. Varför? Jo för att det är viktigt för oss att visa att vi alla kan göra det lilla extra och denna månaden så stöttar vi forskningen kring prostatacancer med en intern movemberutmaning.

I Sverige är den vanligaste cancerformen just prostatacancer med ca: 10 000 män per år som får diagnosen. Movember/ Mustaschkampen är en internationell kampanj som pågår varje år i november månad för att samla in pengar till forskningen kring prostatacancer. Världen över kan det även ses som Blå Bandet istället för Rosa Bandet som är i oktober för bröstcancer.

Vi bryr oss om våra kollegor, partners, pappor, bröder och vänner, därför väljer Infozone att köra en intern Movember (Mo-utmaning) för att samla in pengar. Vi hoppas att alla organisationer tar chansen och gör samma sak, det blir en rolig aktivitet internt för ett gott ändamål. Infozone´s Movember går ut på att odla en spännande mustasch under november men även för de av oss som inte kan, man som kvinna ger vi möjligheten att vara kreativ. Viktigast är att samla in så mycket pengar vi kan till forskningen och att låta alla vara med.

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation i Sverige som arbetar för ökad kunskap kring prostatacancer och vården som kommer därtill. De stödjer även forskningen genom sin egna fond – Fonden mot prostatacancer.

Här hittar ni information kring sjukdomen, prostatacancer samt symptom som kan vara tecken på att ni drabbats: Prostatacancerförbundet

Gör som Infozone och kör en intern Movemberutmaning – Nu kör vi!

Förra månaden färgade vi Infozone i rosa och denna månaden färgar vi Infozone i blått. Varför? Jo för att det är viktigt för oss att visa att vi alla kan göra det lilla extra och denna månaden så stöttar vi forskningen kring prostatacancer med en intern movemberutmaning.

I Sverige är den vanligaste cancerformen just prostatacancer med ca: 10 000 män per år som får diagnosen. Movember/ Mustaschkampen är en internationell kampanj som pågår varje år i november månad för att samla in pengar till forskningen kring prostatacancer. Världen över kan det även ses som Blå Bandet istället för Rosa Bandet som är i oktober för bröstcancer.

Vi bryr oss om våra kollegor, partners, pappor, bröder och vänner, därför väljer Infozone att köra en intern Movember (Mo-utmaning) för att samla in pengar. Vi hoppas att alla organisationer tar chansen och gör samma sak, det blir en rolig aktivitet internt för ett gott ändamål. Infozone´s Movember går ut på att odla en spännande mustasch under november men även för de av oss som inte kan, man som kvinna ger vi möjligheten att vara kreativ. Viktigast är att samla in så mycket pengar vi kan till forskningen och att låta alla vara med.

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation i Sverige som arbetar för ökad kunskap kring prostatacancer och vården som kommer därtill. De stödjer även forskningen genom sin egna fond – Fonden mot prostatacancer.

Här hittar ni information kring sjukdomen, prostatacancer samt symptom som kan vara tecken på att ni drabbats: Prostatacancerförbundet

Gör som Infozone och kör en intern Movemberutmaning – Nu kör vi!