Published 12 September 2017

3D CAD in a XenDesktop environment

3D CAD in a XenDesktop environment

Are you a company that operates in design, production or perhaps you have architects and use heavily graphical applications? Do you have these applications locally installed on a computer or a server and feel that the performance is bad or way to slow to work with the applications? Does your organization have users that has to work with these applications but do not have the possibility because of your geographic location? Let us at Infozone help you reduce your costs and improve your CAD applications performance by letting your workers use these in an independent geographic location.

How can we assist you with this?

Instead of installing your CAD applications on expensive workstations we will move your desktop, applications and your data to a datacenter. Your users will gain access to the resources they need and when they need it. This in a secure manner despite location. Applications and desktops will be run centrally on a virtual or physical machine which will give your users the freedom to work from units of their choice. Network optimization securely sets an experience that will act and feel like a traditional high-end PC.

The most complete and effective virtualization solution for 3D applications comes from Citrix. With a Citrix solution, your users will be able to access their applications and desktops from any device. The solution offers graphic acceleration to optimize professional 3D graphical applications across low-bandwidth networks.

But how does it work?

Your organization is hosting your 3D applications centrally which gives you a high performance with XenApp and XenDesktop by using HDX 3D Pro. HDX 3D Pro is a technology for graphic acceleration designed to optimize the virtualization of demanding graphical applications.

HDX 3D Pro graphical acceleration can be used with:

 • Geographical information system (GIS) software
 • Computer-aided design, manufacturing, and engineering (CAD/CAM/CAE) applications
 • Picture Archiving Communication System (PACS) workstations for medical imaging

HDX 3D Pro gives GPU acceleration for both Windows Desktop OS and Windows Server OS machines, together with for example Citrix XenServer and NVIDIA GRID GPU´s.

Since many organizations today have a web browser as a vital part when it comes to published applications, today´s intranet/ internet contains many high-resolution images and videos that has to be rendered.

Among other things, Office applications also now have a major advantage of GPU acceleration, including:

 • Browser
 • Microsoft Applications
 • Unified Communication Applications, such as Skype for Business, Lync etc.

Adding GPU will greatly improve your user experience in browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) but also as mentioned above in applications. Why not watch YouTube videos with exemplary performance and user experience?

Let us get you started with your 3D CAD in a XenDesktop environment, Contact Infozone today!

Utmana er i dessa frågeställningar och vi kan assistera er!

Är ni ett företag som arbetar med design, produktion eller är ni kanske arkitekter och använder er av grafiskt tunga applikationer? Har ni dessa applikationer installerade lokalt på en dator eller server och tycker att prestandan är dålig eller går det rent av alldeles för långsamt och trögt att jobba i applikationerna? Har ni kanske användare som skulle behöva jobba i dessa applikationer men inte kan det på grund av geografisk plats? Låt oss hjälpa er att sänka era kostnader och öka applikationens prestanda samt låta era användare som behöver jobba med CAD applikationer att göra det, oberoende av geografisk plats.

Hur kan vi då hjälpa er med detta?

Istället för att installera era CAD applikationer på dyra arbetsstationer så flyttar vi skrivbord, applikationer samt data till datacentret. Era användare kan komma åt de resurser de behöver, när de behöver dem. Detta på ett säkert sätt oavsett var de befinner sig.
Applikationerna och skrivborden körs centralt på antingen en virtuell eller en fysisk maskin vilket ger era användare friheten att jobba på vilken enhet som helst, vart som helst.
Nätverksoptimering säkerställer en upplevelse som känns och agerar som en traditionell high-end PC.

3D CAD i en XenDesktop miljö, låt Infozone introducera er för dettaDen mest kompletta och effektiva virtualiserings-lösningen för 3D applikationer kommer från Citrix. Med Citrix-lösning så kommer era användare kunna komma åt sina applikationer och skrivbord från vilken enhet som helst. Lösningen erbjuder er grafikacceleration för att optimera professionella 3D grafiska applikationer över bland annat nätverk med låg bandbredd.

Hur fungerar det egentligen?

Er organisation hostar era 3D applikationer centralt vilket ger er hög prestanda med XenApp och XenDesktop genom att använda HDX 3D Pro. HDX 3D Pro är en teknologi för grafikacceleration som är designad för att optimera virtualiseringen av krävande grafiska applikationer.

HDX 3D Pro grafiska acceleration kan ni använda med bland annat:

 • Geographical information system (GIS) software
 • Computer-aided design, manufacturing, and engineering (CAD/CAM/CAE) applications
 • Picture Archiving Communication System (PACS) workstations for medical imaging

HDX 3D Pro ger GPU acceleration för både Windows Desktop OS samt Windows Server OS maskiner, tillsammans med exempelvis Citrix XenServer och NVIDIA GRID GPU:er.

Då många organisationer idag har en webbläsare som en vital del när det exempelvis gäller publicerade applikationer så innehåller dagens Internet/Intranät många högupplösta bilder och videor som behöver renderas.

Bland annat så kan även Office applikationer numera få en stor fördel av GPU acceleration, inkluderat:

 • Webbläsare
 • Microsoft Office applikationer
 • Unified Communication Applikationer, såsom Skype for Business, Lync, etc.

Genom att lägga till GPU så förbättrar ni användarupplevelsen avsevärt i webbläsare (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) men även som nämnt ovan i applikationer.
Varför inte kolla på utbildningsvideor på YouTube med exemplarisk prestanda och användarupplevelse?

Kicka igång med 3D CAD i en XenDesktop miljö, kontakta Infozone idag!

 

Utmana er i dessa frågeställningar och vi kan assistera er!

Är ni ett företag som arbetar med design, produktion eller är ni kanske arkitekter och använder er av grafiskt tunga applikationer? Har ni dessa applikationer installerade lokalt på en dator eller server och tycker att prestandan är dålig eller går det rent av alldeles för långsamt och trögt att jobba i applikationerna? Har ni kanske användare som skulle behöva jobba i dessa applikationer men inte kan det på grund av geografisk plats? Låt oss hjälpa er att sänka era kostnader och öka applikationens prestanda samt låta era användare som behöver jobba med CAD applikationer att göra det, oberoende av geografisk plats.

Hur kan vi då hjälpa er med detta?

Istället för att installera era CAD applikationer på dyra arbetsstationer så flyttar vi skrivbord, applikationer samt data till datacentret. Era användare kan komma åt de resurser de behöver, när de behöver dem. Detta på ett säkert sätt oavsett var de befinner sig.
Applikationerna och skrivborden körs centralt på antingen en virtuell eller en fysisk maskin vilket ger era användare friheten att jobba på vilken enhet som helst, vart som helst.
Nätverksoptimering säkerställer en upplevelse som känns och agerar som en traditionell high-end PC.

3D CAD i en XenDesktop miljö, låt Infozone introducera er för dettaDen mest kompletta och effektiva virtualiserings-lösningen för 3D applikationer kommer från Citrix. Med Citrix-lösning så kommer era användare kunna komma åt sina applikationer och skrivbord från vilken enhet som helst. Lösningen erbjuder er grafikacceleration för att optimera professionella 3D grafiska applikationer över bland annat nätverk med låg bandbredd.

Hur fungerar det egentligen?

Er organisation hostar era 3D applikationer centralt vilket ger er hög prestanda med XenApp och XenDesktop genom att använda HDX 3D Pro. HDX 3D Pro är en teknologi för grafikacceleration som är designad för att optimera virtualiseringen av krävande grafiska applikationer.

HDX 3D Pro grafiska acceleration kan ni använda med bland annat:

 • Geographical information system (GIS) software
 • Computer-aided design, manufacturing, and engineering (CAD/CAM/CAE) applications
 • Picture Archiving Communication System (PACS) workstations for medical imaging

HDX 3D Pro ger GPU acceleration för både Windows Desktop OS samt Windows Server OS maskiner, tillsammans med exempelvis Citrix XenServer och NVIDIA GRID GPU:er.

Då många organisationer idag har en webbläsare som en vital del när det exempelvis gäller publicerade applikationer så innehåller dagens Internet/Intranät många högupplösta bilder och videor som behöver renderas.

Bland annat så kan även Office applikationer numera få en stor fördel av GPU acceleration, inkluderat:

 • Webbläsare
 • Microsoft Office applikationer
 • Unified Communication Applikationer, såsom Skype for Business, Lync, etc.

Genom att lägga till GPU så förbättrar ni användarupplevelsen avsevärt i webbläsare (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox) men även som nämnt ovan i applikationer.
Varför inte kolla på utbildningsvideor på YouTube med exemplarisk prestanda och användarupplevelse?

Kicka igång med 3D CAD i en XenDesktop miljö, kontakta Infozone idag!