Infrastrukturtjänster

Är er IT-infrastruktur korrekt uppsatt, designad och optimerad för er verksamhet? Levererar den det värde som förväntas och är den säker? Inom infrastrukturområdet erbjuder Infozone en rad olika färdigpaketerade tjänster som enkelt kan avropas och även anpassas till våra kunder.

ISA – Infrastructure site audit

Syftet med ISA är att skapa ett underlag och en nulägesanalys över IT-infrastrukturen. ISA kan utföras på hela eller delar av kundens infrastruktur

Oavsett omfattning och typ av organisation genomförs ISA i tre steg:

  • Workshop: Workshop där Infozones experter intervjuar representanter från IT organisationen för att få en detaljerad översikt av miljön i stort och bilda sig en uppfattning om hur den interna organisationen arbetar.
  • Genomlysning: Hands on-steg där Infozones experter analysera design, uppsättning, granskar dokumentation, ser över beroenden och kontrollerar att miljön är uppsatt utifrån best practice.
  • Presentation av rapport: Rapport presenteras för utvalda personer i organisationen. Rapporten presenterar resultatet av genomlysningen samt eventuella förbättringsförslag samt rekommendationer om nästa ste

ICA – Infozone Citrix Assessment

ICA syftar till att stötta kunden i det strategiska arbetet kring sin Citrixmiljö. Hur ser det ut idag och hur kan vi utveckla miljön för att möta framtida behov samt krav. ICA fungerar som ett tekniskt beställarstöd till kunden och ger värdefull support i dialogen med befintlig driftpartner och Citrix.

ICA omfattar i grundutförande följande delar:

  • Infrastructure Site Audit (genomlysning): Detaljerad genomlysning av Citrixmiljön, Workshop och rapportering.
  • Citrix ProActive Support: Månatlig genomgång av kritiska komponenter och funktioner i syfte att minimera den dagliga supporten på Citrixmiljön och skapa en stabilitet.
  • TAM – Technical Account Manager: Kunden tilldelas och kan nyttja en dedikerad Citrixexpert från Infozone.

Centraliserad GPU

Många organisationer vars medarbetare arbetar med grafiskt tunga applikationer upplever begränsningar vad gäller ergonomi, ekonomi och flexibilitet.

Infozone har nu möjlighet att erbjuda kunder en centraliserad tjänst för GPU som skapar flexibilitet, mobilitet och kostnadseffektivitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev