Skräddarsydda system

Vi har erfarenheten att gå hela vägen från ax till limpa, från kravinsamling till förvaltning, från idé till uppfylld potential.

Våra skräddarsydda system

Många organisationer är idag i behov av system som inte finns färdigt att köpa. Ibland ställs ni inför unika behov och affärskrav som behöver bemötas på ett detaljerat samt precist sätt. Kanske är det en nyckelfunktion i er verksamhet som ska automatiseras och därav direkt påvisa konkurrensfördelar?

Vi har erfarenheten att gå hela vägen från ax till limpa, från kravinsamling till förvaltning, från idé till uppfylld potential.

Ingenjörsmässighet och ett domändrivet tillvägagångssätt

Ingenjörsmässighet är ett exempel på något som är lätt att känna igen, men svårt att beskriva. Den är inte bunden till en specifik teknisk disciplin eller bransch. Kemister, mekanister eller mjukvaruutvecklare kan alla vara ingenjörsmässiga eller inte alls. Vi på Infozone anser att ingenjörsmässighet handlar till stor del om att röra sig upp och ned i abstraktionsnivåer.

Egenskaperna i ett mjukvarusystem utgörs av detaljerna, men ett tydligt fokus på slutmålet är av väsentlig betydelse. Just slutmålet för ett skräddarsytt system glöms ofta bort.

Redan vid kravinsamlingen när användare pratar om sin verksamhet, så hamnar ofta fokus på tekniska detaljer såsom kod, databaser och lämpliga designmönster som kan appliceras. Ett felriktat fokus ökar risken att verksamhetens grundproblem förbises. Detta kan i sin tur leda till att systemet i sig blir ytterligare ett problem istället för ett stöd för verksamheten. Det är just därför som vi på Infozone tillämpar ett domändrivet tillvägagångssätt. Detta innebär att vi placerar varje projekts primära fokus på problemområdet och dess logik.

Våra kompetenser och verktyg

Infozone besitter en komplett uppsättning kompetenser och erfarenheter inom området för skräddarsydda system:

 • Verksamhetsnära utrednings-/krav och analystjänster
 • Arkitekturkompetens inom mjukvaruutveckling
 • Projektledning, såväl administrativ som teknisk
 • Systemutvecklingstjänster inom Microsoft .NET

Vi låter kraven styra teknikerna, men några exempel på tekniker och verktyg vi arbetar med i våra utvecklingsprojekt är:

 • Visual Studio och Team Services
 • SQL Server
 • WCF
 • .NET Core och ASP.NET Core
 • NET MVC och Web API
 • SharePoint Online och Office365
 • Xamarin
 • Microsoft Azure
 • M.fl.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev