Business Intelligence

Business Intelligence på Infozone

Vi är inte påverkade av branscher utan kan leverera bra beslutsstöd till dagens alla organisationer. Vårt fokus är att leverera värde för kunden samt att det ska vara enkelt att jobba med oss.

Vi på Infozone arbetar aktivt med våra 3 affärsområden där vi kan erbjuda er optimal expertis. Ett av de områdena är Business Intelligence! Business Intelligence (BI), även kallat beslutsstöd är ett begrepp innefattande teknik, applikation, process, metod och analys med syfte att ni skall förstå er verksamhet bättre samt ta ännu bättre beslut framåt. 

Infozone erbjuder BI-expertis så som:

Better BI by Design!

På Infozone är vi experter på att tillhandahålla effektiv dashbord design som fokuserar på användarvänliga lösningar kombinerat datavisualisering, best practice. Våra tjänster följer de önskemål och krav som er organisation ställer på oss och vi skapar en robust back-end arkitektur. Vi har tillsammans med vårt team i USA flera års erfarenhet till de mest unika beslutsstödslösningarna och vågar påstå att vi kan leverera det ni önskar. Vi skapar bättre BI genom design – Better BI by Design!

Vi erbjuder er ett helhetsansvar med allt från insamling av data och datakvalitet till strategier, strategisk förankrad BI, implementation och förvaltning/support.

Grunden till ett effektivt och värdeskapande beslutsstöd är:

Att som organisation kunna förlita sig på den information som finns tillgänglig. Datakvaliteten en grundläggande faktor! Därför har vi på Infozone kunskap samt verktyg för att agilt och effektivt säkerställa detta.

Analyser och rapporter ska ha en tydlig förankring till organisationens övergripande strategier samt mål. Därför lägger vi på Infozone mycket energi på detta och kan via etablerade metoder och workshopsserier hjälpa er att hitta de rätta tillvägagångssätten.

Vidare gäller det att tillsammans i en lärande och agil process utveckla analyser/applikationer inom de områden som efterfrågas. Här är vår ambition att genom hela processen utbilda och coacha våra kunder för att förenkla implementationen, men också för att etablera en bra grund för en effektiv, levande och värdeskapande förvaltning många år framöver. Ju högre kunskapsnivå ni som kund har desto bättre kravställare blir ni, och desto bättre samarbete får vi tillsammans.

Låt oss påbörja arbetet tillsammans!

Business Intelligence partners

Prenumerera på vårt nyhetsbrev