Testa BankID för företag i 90 dagar

Det finns bara fördelar med att fokusera på säker inloggning för er organisation, eller hur? Vi har skapat en POC med BankID där ni får testa tjänsten i 90 dagar.

Infozone’s Värderingspolicy!

Miljöpolicy

Vi ser det som största vikt att vi som bolag bidrar till en bättre miljö och arbetar för ett gott samt hållbart klimat. Infozones miljöarbete ska vara en integrerad del i allt vi gör samt att vi i våra projekt arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare för att förhindra miljöbelastningar inom störst möjliga tekniska utsträckning samt inom ekonomiskt rimliga gränser. Som IT-företag är det viktigt att vi arbetar för att optimalt miljöanpassa alla våra lösningar till våra kunder. Vi strävar att använda och offerera produkter som uppfyller Miljöstyrningsrådets (MSR) krav på IT-produkter i avseende av energiförbrukning.

Internt har vi ständigt en öppen dialog tillsammans med våra medarbetare rörande allas möjligheter kring att påverka i en positiv riktning genom exempelvis sopsortering, transportmöjligheter till och från arbetet (cykel, kollektivtrafik, samåkning), minska pappersförbrukning, plogga (plocka skräp under joggingtur), digitala möten m.m. Infozone står med en öppenhet kring förändringar i omvärlden och är därmed öppna för att ständigt förändra vårt miljöarbete. Vi vill kunna påvisa på att vi gör det vi kan och att vi ständigt arbetar för en förbättring av vår miljö.

Tillsammans kan vi alla skapa skillnad för vår jord!

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

För oss på Infozone är det extra viktigt att ha medarbetare med olika bakgrund, personlighet samt kön för att berika och förstärka företagets framtida möjligheter. Vår jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska genomsyra hela Infozones verksamhet. Vi ser oss alla som lika individer som ger varandra möjligheter att växa tillsammans. För oss på Infozone är det extra viktigt med mångfald på bolaget med en blandning av karaktärer då vi är ett innovativt bolag och tror på att vi tillsammans kan skapa unika samt bra lösningar.

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som innebär:

  • Att Infozones arbetsplats genomsyras av färdigheter, erfarenheter, kunskap, ålder, personligheter som vi får genom vår mångfald.
  • Att vi har en jämn fördelning mellan män och kvinnor på vår arbetsplats samt att visa ett ökat intresse överlag för kvinnor inom IT-branschen.
  • Att alla våra anställda har samma rättigheter samt möjligheter inom bolaget.
  • Att vi är en arbetsplats som har nolltolerans mot trakasserier, särbehandling eller diskriminering på grund av kön, religion, sexuell läggning, social bakgrund, etnisk tillhörighet eller funktionshinder.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev