Citrix ADC & Citrix SD-WAN

Vi arbetar med Citrix SD-WAN och Citrix ADC. Låt oss berätta om hur dessa kan modernisera er verksamhet.

I samband med att arbeta för en modern arbetsplats står även nätverk och säkerhet i fokus. Här berättar vi mer om hur produkterna ADC & SD-WAN från Citrix kan hjälpa er till en modern arbetsplats.

Citrix ADC

Dagens verksamheter behöver lastbalansera, leverera applikationer både internt samt externt och göra detta säkert. Applikationer kan befinna sig on-prem i datahallen eller hos er molnleverantör. Det är en utmaning i att verksamheter behöver mindre kapacitet i sin datahall allt eftersom applikationer flyttas till molnleverantörer.

Denna transformation skapar ett behov av en flexibel lösning och en licensieringsmodell som följer kundens resa oavsett om verksamheten har påbörjat, planerar eller ännu inte fattat beslut. Citrix Application Delivery Controller (ADC) med pooled capacity innebär att fysiska eller virtuella instanser upprättas där applikationerna befinner sig och dess kapacitet fördelas vid behov.

Citrix SD-WAN

Med Citrix produkt SD-WAN sänker verksamheter sin kostnad för förbindelser mellan filialkontor samt säkerställer redundans och förbättrar applikationsprestandan. Citrix lösning skapar en logisk förbindelse över flera kommunikationskanaler, MPLS, Internet, 4G och satellit med ökad kapacitet som följd.

Eftersom datapaket kan skickas simultant över flera förbindelser kommer en applikation alltid att fungera även om en av förbindelserna går ner. Verksamheter använder i stor utsträckning Office 365 samt kommunikationslösningar som exempelvis Microsoft Teams. Med Citrix SD-WAN kan verksamheter säkerställa att trafiken tar den kortaste vägen till dessa tjänster vilket medför stora förbättringar beträffande prestanda och användarupplevelse.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev